>

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi | VN2 - Bongngo TV

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi | VN2

  • Hero? I Quit A Long Time Ago (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung