>

Bác Sĩ Jason Leong: #BanPhước - Bongngo TV

Bác Sĩ Jason Leong: #BanPhước

  • Dr Jason Leong: Hashtag Blessed (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Trong tập hài độc thoại đặc biệt này, cựu bác sĩ Jason Leong chẩn đoán về sự nhảm nhí của bác sĩ y học cổ truyền, đám hợm hĩnh bay hạng thương gia và nhiều chủ đề khác.

Bình luận