>

Bạch Phát Ma Nữ Truyện - Bongngo TV

Bạch Phát Ma Nữ Truyện

  • White Haired Devil Lady (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Cuối thời Minh, hoàng thượng lâm bạo bệnh, Ngụy công công mưu quyền đoạt vị. Đệ tử Võ Đang là Trác Nhất Hàng nhận lệnh hộ tống Hồng hoàn để cứu chữa cho hoàng thượng. Trên đường đi bị người của Minh Nguyệt trại tập kích. Qua giao đấu, Nhất Hàng phát hiện lang nữ kia chính là cô bé mình từng cứu hồi nhỏ…

Bình luận