>

Bài Thi Thổi Sáo - Bongngo TV

Bài Thi Thổi Sáo

  • The Recorder Exam (2011)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Eun-hee, chín tuổi, người muốn giành được lời khen ngợi từ gia đình, chuẩn bị cho bài thi thổi sáo khi cô bé đấu tranh để tìm chỗ đứng trong gia đình của mình.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung