>

Bi Kịch Của Macbeth - Bongngo TV

Bi Kịch Của Macbeth

  • The Tragedy of Macbeth (1971)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Sau chiến dịch trừ phản loạn, tướng Macbeth được ba phù thủy báo rằng ngài sắp làm vua, còn chiến hữu Banquo thành tổ phụ các vua. Từ người chính diện, Macbeth dần sang phía phản diện ; trong khi Banquo mất cả gia đình và cơ nghiệp vì lời nguyền, đồng thời giữa ông và Macbeth xảy ra giao tranh đẫm máu.

Bình luận