>

Biệt Đội Siêu Chiến Binh - Bongngo TV

Biệt Đội Siêu Chiến Binh

  • World PeaceKeepers (2016)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Trái Đất bị một binh đoàn ngoài hành tinh xâm lược, trước mối nguy hiểm đó, Biệt đội siêu chiến binh được thành lập gồm những người đặc biệt được lựa chọn với trang bị vũ khí tối tân của tương lai, cùng bảo vệ thế giới.

Bình luận