>

Bông Hồng Sát Thủ - Bongngo TV

Bông Hồng Sát Thủ

  • Maria (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Lily là nữ sát thủ của tổ chức Bông Hồng Đen (BlackRose), cô phản bội lại tổ chức để chọn cuộc sống bình thường như bao người. 7 năm sau khi biết cô còn sống tổ chức sát thủ đã cho thành viên của mình xử lý cô và cả gia đình. Cuộc săn tử thần bắt đầu...

Bình luận