>

Căn Nhà Khoái Lạc - Bongngo TV

Căn Nhà Khoái Lạc

  • House of Tolerance (2011)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Cuối thế kỷ 18, câu chuyện diễn ra trong một nhà thổ giữa lòng Paris. Hình ảnh những cô gái điếm u buồn sống trong bất hạnh và sự ngược đãi được khắc họa lại. Người bị bệnh tình dục, người bị khách hàng ngược đãi...

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung