>

Crack: Cocaine, Tham Nhũng & Âm Mưu | VN2 - Bongngo TV

Crack: Cocaine, Tham Nhũng & Âm Mưu | VN2

  • Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Thứ ma túy mạnh giá rẻ nổi lên vào thời kỳ suy thoái, châm ngòi cho khủng hoảng đạo đức do phân biệt chủng tộc. Khám phá lịch sử phức tạp của crack vào những năm 1980.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung