>

Cuộc Chiến Chống Zombie của Hướng Đạo Sinh | VN2 - Bongngo TV

Cuộc Chiến Chống Zombie của Hướng Đạo Sinh | VN2

  • Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Ba hướng đạo sinh vào đêm cắm trại cuối cùng, họ phát hiện Zombie đang lần lượt tràn vào, đại dịch Zombie bùng nổ, cũng là lúc họ nhận ra ý nghĩa của tình bạn khi thế giới đang tận diệt bởi đại dịch Zombie.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung