>

Cuộc Gọi | VN2 - Bongngo TV

Cuộc Gọi | VN2

  • The Call (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Kết nối qua điện thoại ở cùng một căn nhà nhưng cách nhau 20 năm, kẻ sát nhân hàng loạt đe dọa quá khứ - và tính mạng - của một phụ nữ khác để thay đổi số phận bản thân.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung