>

Cuộc Sống Vô Hình - Bongngo TV

Cuộc Sống Vô Hình

  • A Vida Invisível (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Sinh ra ở Rio de Janeiro, sống trong một xã hội bảo thủ, hai chị em gái bị chia lìa bởi một lời nói dối khủng khiếp. Mỗi người đều tìm mọi cách để tim rằng người kia đang sống trong giấc mơ của mình cách xa nửa thế giới.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung