>

Cửu Châu Thiên Không Thành 2 - Bongngo TV

Cửu Châu Thiên Không Thành 2

  • Novoland: The Castle in the Sky 2 (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Nối tiếp phần 1, Cửu Châu Thiên Không Thành 2 là câu chuyện xoay quanh nhân tộc và vũ tộc. Phong Như triệt có số phận đan xen với Tuyết cảnh thiên bí thuật sư vĩ đại nhất của Lan Châu.

Bình luận