>

Đại Đường Vinh Diệu 2 - Bongngo TV

Đại Đường Vinh Diệu 2

  • The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Đại Đường Vinh Diệu 2 - The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) Tiếp nối Phần 1 của Đại Đường Vinh Diệu, ở phần 2 này Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung