>

Đại Đường Vinh Diệu 2 - Bongngo TV

Đại Đường Vinh Diệu 2

  • The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Đại Đường Vinh Diệu 2 - The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) Tiếp nối Phần 1 của Đại Đường Vinh Diệu, ở phần 2 này Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.

Bình luận