>

Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu - Bongngo TV

Đắm Chìm Trong Nhịp Điệu

  • Feel the Beat (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Sau khi thất bại ở buổi thử vai Broadway, một vũ công vị kỷ miễn cưỡng trở về quê nhà và đồng ý huấn luyện một nhóm những đứa trẻ lập dị để tham gia cuộc thi lớn.

Bình luận