>

David Attenborough: Một Cuộc Đời Trên Trái Đất - Bongngo TV

David Attenborough: Một Cuộc Đời Trên Trái Đất

  • David Attenborough: A Life on Our Planet (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phát thanh viên kể lại cuộc đời mình và cả lịch sử tiến hóa của sự sống trên Trái Đất. Qua đó, ông xót xa trước thiệt hại về thiên nhiên và phác họa viễn cảnh tương lai.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung