>

Điều Tra Cái Chết - Bongngo TV

Điều Tra Cái Chết

  • ID: Invaded (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

ID: INVADEDID được biết là một anime lấy chủ đề khoa học giả tưởng. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Sakaido, anh đang điều tra cái chết bí ẩn của cô gái được gọi là "Kaeru-chan".

Bình luận