>

Felix Lobrecht: Phấn Khích Mong Đợi | VN2 - Bongngo TV

Felix Lobrecht: Phấn Khích Mong Đợi | VN2

  • Felix Lobrecht: Hype (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Trong tiết mục đặc biệt này, Felix Lobrecht - với khiếu hài hước đen tối - châm chọc văn hóa lịch sự quá mức, kiểu cười kì quặc, sự vụng về của đứa trẻ mới biết đi, v.v.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung