>

Hai Tuần Cuối Đời (Phần 1) | VN2 - Bongngo TV

Hai Tuần Cuối Đời (Phần 1) | VN2

  • Two Weeks to Live (Season 1) (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Kim Noakes là một cô gái được nuôi dạy ở vùng nông thôn Scotland biệt lập, tách rời với thế giới bên ngoài. Một ngày, Kim quyết định bỏ trốn và thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn để tôn vinh và trả thù cho cha mình.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung