>

Hoàng Chi Phong: Thiếu Niên Chống Lại Siêu Cường - Bongngo TV

Hoàng Chi Phong: Thiếu Niên Chống Lại Siêu Cường

  • Joshua: Teenager vs. Superpower (2017)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Được Hoàng Chi Phong kêu gọi, các công dân trẻ của Hongkong xuống đường để bảo vệ lịch sử tự trị của họ khỏi Trung Quốc.

Bình luận