>

Hoàng Kim Đồng - Bongngo TV

Hoàng Kim Đồng

  • The Golden Eyes (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim xoay quanh Trang Duệ là một nhân viên công tác của Điển Đương Hành, sau khi gặp tại nạn, cặp mắt trở nên dị biến. Từ đó cuộc sống của Trang Duệ thay đổi hoàn toàn.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung