>

Hơn Cả Tình Bạn | VN2 - Bongngo TV

Hơn Cả Tình Bạn | VN2

  • More Than Friends (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Do một sự hiểu lầm, Lee Soo và Kyung Woo Yeon đã phải lòng nhau trong hơn 10 năm. Lee Soo là một nhiếp ảnh gia và anh ấy rất lôi cuốn. Kyung Woo Yeon là môt thư pháp gia. Cô ấy đã thầm thích Lee Soo trong 10 năm qua, kể từ năm cô ấy 18 tuổi.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung