>

JU-ON: Khởi Nguồn - Bongngo TV

JU-ON: Khởi Nguồn

  • Ju-on: Origins (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên quyết tìm ra một ngôi nhà bị nguyền rủa. Rất lâu về trước, điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với một người mẹ và con của cô ở đây.

Bình luận