>

Kẻ Thay Đổi Thời Thế | VN2 - Bongngo TV

Kẻ Thay Đổi Thời Thế | VN2

  • Game Changer (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phim kể về nhân vật Lâm Trung Thạc từ một nhân vật hoạt động trong giới giải trí chuyển sang làm việc cho một công ty quan hệ công chúng nổi tiếng. Anh không đi theo quy tắc vốn có mà mà bất ngờ giải quyết nguy cơ cho rất nhiều công ty và giành được tiếng tăm trong ngành.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung