>

Kiếm Tìm (Phần 2) | VN2 - Bongngo TV

Kiếm Tìm (Phần 2) | VN2

  • Monarca (Season 2) (2021)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Anh em nhà Carranza đương đầu với kẻ thù mới là cô em họ Sofía, khi những việc làm trong quá khứ đe dọa phá hủy tương lai của đế chế Monarca.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung