>

Lego DC Shazam: Ma Thuật Và Quái Vật - Bongngo TV

Lego DC Shazam: Ma Thuật Và Quái Vật

  • Lego DC Shazam: Magic and Monsters (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Khi anh hùng cậu bé Shazam được đề nghị tham gia Justice League, anh ta miễn cưỡng về điều đó, nhưng khi đối thủ của anh ta, Hội quái vật đưa Liên minh vào tình trạng nguy hiểm, anh ta là người duy nhất có thể cứu họ.

Bình luận