>

Linh Hồn Trú Ngụ - Bongngo TV

Linh Hồn Trú Ngụ

  • Reside (2018)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Ngay sau khi một nghi lễ bí ẩn được thực hiện trong một ngôi nhà, có một số sự kiện ớn lạnh và không thể giải thích được xảy ra được cho là liên quan đến việc sở hữu linh hồn ma ám ảnh hưởng đến các thành viên trong nhà bạo lực.

Bình luận