>

Loạn Thế Định Tần Kiếm - Bongngo TV

Loạn Thế Định Tần Kiếm

  • The Emperor's Sword (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Năm 221 trước công nguyên, nước Tần xưng bá đại lục Trung Nguyên, Thủy Hoàng Đế vì bảo vệ vương triều thiên thu ngàn đời mà cho người đúc A Phòng Định Tần kiếm và Quan Đài Định Tần kiếm, về sau Tần Hoàng đem A Phòng Định Tần kiếm giấu trong cung A Phòng, mà Quan Đài Định Tần kiếm ban cho Đại tướng quân Mông Điềm giữ. Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, loạn thần Triệu Cao nghịch vị cầm quyền, bắt buộc thiên tử điều khiển thiên hạ.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung