>

Môi Giới Hoàng Hôn (Phần 2) - Bongngo TV

Môi Giới Hoàng Hôn (Phần 2)

  • Selling Sunset (Season 2) (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Môi Giới Hoàng Hôn (Phần 2) : Các nhà môi giới ưu tú tại Tập đoàn Oppenheim bán cuộc sống xa xỉ cho những người mua giàu có ở Los Angeles. Mối quan hệ quyết định tất cả, và thường đi kèm rắc rối lớn.

Bình luận