>

Mythica: Kẻ Sát Thần - Bongngo TV

Mythica: Kẻ Sát Thần

  • Mythica: The Godslayer (2016)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Khi đạo quân xác sống của Vua Lich tàn sát thế giới, Marek, một cô gái phù thủy cùng với nhóm bạn của cô đã bắt tay vào tìm kiếm vũ khí của các vị thần để đánh bại Vua Lich trước khi các vị thần bị tiêu diệt và thế giới mãi mãi bị nô lệ...

Bình luận