>

Ngài Jones | VN2 - Bongngo TV

Ngài Jones | VN2

  • Mr. Jones (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Năm 1933, nhà báo người Wales Gareth Jones tới Ukraine, nơi ông trải nghiệm sự khủng khiếp của nạn đói. Ở mọi nơi anh đến, anh gặp những kẻ tay sai của cơ quan mật vụ Liên Xô, những người quyết tâm ngăn chặn tin tức về thảm họa thoát ra. Tập thể hóa nông nghiệp bị ép buộc của Stalin đã dẫn đến sự khốn khổ và hủy hoại, chính sách này tương đương với giết người hàng loạt.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung