>

Người Lạ 2 - Bongngo TV

Người Lạ 2

  • Stranger 2 (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Văn phòng công tố và cảnh sát luôn ở hai phe đối nghịch. Các công tố viên, bao gồm công tố viên ưu tú Woo Tae-Ha ,muốn được ủy quyền để tùy ý điều tra các vụ án. Trong khi đó, phía cảnh sát, bao gồm Choi Bit, cố gắng để trở thành cơ quan điều tra hoàn toàn độc lập, không phải phụ thuộc vào văn phòng Công tố.

Bình luận