>

Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt - Bongngo TV

Nguyện Ta Như Tinh Quân Như Nguyệt

  • Oops! The King is in Love (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Năm Đông Thịnh, con gái độc nhất của thượng thư Nhan Nhất Hàng là Nhan Tri Hạ thông minh lanh lợi, vì Nhan Nhất Hàng sớm ruồng bỏ mẹ Nhan Tri Hạ, nên từ nhỏ đã lang bạt hành tẩu giang hồ lấy tên là Ngọc Kỳ Lân. Vì một lần làm ăn thất bại, để tìm con nợ, cô đã cải trang thành thái giam thâm nhập vào nội cung...

Bình luận