>

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa - Bongngo TV

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa

  • And The Winner Is Love (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim xoay quanh mối tình sóng gió giữa Thượng Quan Thấu, chủ nhân của Nguyệt Thượng cốc, một người nho nhã, lễ độ, cách làm việc lại không phân biệt chính tà và Trọng Tuyết Chi, thiếu cung chủ của Trọng Hỏa cung, xinh đẹp tuyệt trần, phong tình vạn chủng.

Bình luận