>

Những Kẻ Lừa Lọc - Bongngo TV

Những Kẻ Lừa Lọc

  • Jazzy Misfits (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Ca sĩ Sun-deok bất ngờ gặp lại mẹ mình sau nhiều năm chưa nói chuyện. Bất ngờ hơn khi họ biết được em gái cúa Sun-deok, Yuri đã biến mất cùng với khoản tiết kiệm của họ. Hai mẹ con Sun-deok quyết định hợp lực lại để tìm ra số tiền của họ dù phải lùng sục khắp cả khu Itaewon. Từ đó, họ cũng phát hiện ra những bí mật của Yuri.

Bình luận