>

Nói Gót Luyến Thần | VN2 - Bongngo TV

Nói Gót Luyến Thần | VN2

  • One Step Behind the Seraphim (2017)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một nhóm học sinh năm nhất tại một học viên đào tạo linh mục được giới thiệu với những chất kích thích, tiền bạc, gái gú và rượu. Liệu họ vẫn sẽ tập trung, giữ lấy mình để trở thành linh mục hay sẽ khám phá ra một cuộc sống khác đầy mới lạ?

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung