>

Phù Thế Song Kiều Truyện - Bongngo TV

Phù Thế Song Kiều Truyện

  • Legend of Two Sisters In the Chaos (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Vào thời kỳ Hậu Chu, dân gian có truyền thuyết "Phù Nữ Đế Hậu", nữ nhi của trọng thần năm triều là Phù Ngạn Khanh sẽ trở thành hoàng hậu tương lai. Có người phí hết tâm tư, cho rằng chỉ cần có được nữ nhi Phù gia thì sẽ có được thiên hạ. Lại có người trăm phương ngàn kế, cho rằng chỉ cần giết nữ nhi Phù gia thì liền có thể huỷ đi đế vị.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung