>

Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3) | VN2 - Bongngo TV

Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3) | VN2

  • Star Trek: Discovery (Season 3) (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Star Trek: Discovery sẽ có dòng thời gian trước 10 năm so với bản phim Star Trek gốc vào năm 1966. Theo CBS, bộ phim sẽ theo hành trình của Starfleet trên đường khám phá những thế giới mới, những dạng sống mới. Trong quá trình đó, những Sĩ Quan của tàu Starfleet khám phá ra rằng để có thể hiểu được tất cả các giống loài ngoài hành inh, họ phải hiểu chính bản thân mình trước.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung