>

Thần Hộ Mệnh - Bongngo TV

Thần Hộ Mệnh

  • The Guardian Brothers (2016)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Từ xa xưa ở Trung Quốc luôn có tục thờ thần hộ mệnh để mong thần linh giúp đỡ mình trong cuộc sống. Tuy nhiên thời gian dần trôi qua, càng ít người biết đến sự tồn tại của thần hộ mệnh. Hai vị thần Thần Đồ và Úc Luật đã quyết tâm lập lại mối quan hệ giữa con người và thần linh dù đó là việc không hề dễ dàng…

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung