>

Thành Phố Hoang Dại (Phần 2) - Bongngo TV

Thành Phố Hoang Dại (Phần 2)

  • Wild District (Season 2) (2018)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Sau khi đầu hàng cảnh sát Bogotá, một cựu du kích đã tránh phải ngồi tù bằng cách làm gián điệp để điều tra một tên tham quan tàn nhẫn trong bộ máy chính phủ.

Bình luận