>

Thị trấn Fargo (Phần 4) | VN2 - Bongngo TV

Thị trấn Fargo (Phần 4) | VN2

  • Fargo (Season 4) (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Vào năm 1950 tại thành phố Kansas, hai băng đảng tội phạm đánh nhau để tranh giành quyền kiểm soát nền kinh tế và ma túy. Khi căng thẳng gia tăng, những kẻ đứng đầu tráo đổi con trai út của họ để cố gắng duy trì hòa bình.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung