>

Thời Chiến | VN2 - Bongngo TV

Thời Chiến | VN2

  • While At War (2019)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Nhà văn Miguel de Unamuno quyết định công khai ủng hộ nội chiến Tây Ban Nha tháng 7 năm 1936. Ông lập tức bị cách chức Hiệu trưởng Đại học Salamanca bởi chính quyền Cộng Hòa Tây Ba Nha. Trong khi đó, Chủ nghĩa dân tộc thống trị Salamanca, và đại tướng Francisco Franco chuyển trụ sở đến đây. Những đồng nghiệp của Unamuno bị bắt vì liên quan đến chính trị. Unamuno, người tin rằng mình có thể thả tự do cho đồng nghiệp vô tội, đã đến Cung điện của Franco và cầu xin sự khoan dung.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung