>

Thức Tỉnh | VN2 - Bongngo TV

Thức Tỉnh | VN2

  • Awaken / Day and Night (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

"Awaken" (Night and Day) là tác phẩm kể về những đứa trẻ bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc thay vì có được trí tuệ vượt qua giới hạn của con người thông qua một thí nghiệm. Thế nhưng vì một sự việc bí ẩn nào đó, những đứa trẻ này được tập hợp lại, bị kẻ khác lợi dụng và biến chúng trở thành công cụ cho riêng mình.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung