>

Tìm Kiếm Sinh Vật Bí Ẩn | VN2 - Bongngo TV

Tìm Kiếm Sinh Vật Bí Ẩn | VN2

  • Search (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Các thành viên của đội tìm kiếm quân sự, bao gồm Koo Dong-Jin (Jang Dong-Yoon) và Son Ye-Rim (Krystal) cố gắng chiến đấu chống lại một sinh vật bí ẩn và đấu tranh để thoát khỏi DMZ. Họ xây dựng được tình bạn thân thiết qua cuộc đấu tranh của họ.Koo Dong-Jin là một trung sĩ chỉ còn ít thời gian trong quân ngũ. Son Ye-Rim là một sĩ quan ưu tú và cô ấy có một bí mật về sự ra đời của mình.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung