>

Tổng Thống Tồi | VN2 - Bongngo TV

Tổng Thống Tồi | VN2

  • Bad President (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim hài kịch đen này trả lời câu hỏi đã ám ảnh nước Mỹ và cả thế giới kể từ ngày 8 tháng Mười một năm 2016: Làm sao mà Donald Trump có thể trở thành Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ?

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung