>

Transformers: Chiến Tranh Cybertron: Trái Đất Trỗi Dậy (Phần 2) | VN2 - Bongngo TV

Transformers: Chiến Tranh Cybertron: Trái Đất Trỗi Dậy (Phần 2) | VN2

  • Transformers: War for Cybertron: Earthrise (Season 2) (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Khi Megatron dùng đến biện pháp mạnh để cứu các Decepticon, các Autobot chiến đấu để cứu toàn bộ Cybertron khỏi hành tinh và cả trên tàu Ark.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung