>

Trương Chấn Kể Chuyện Đêm Canh Ba - Bongngo TV

Trương Chấn Kể Chuyện Đêm Canh Ba

  • Zhang Zhen Tells A Story (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phim gồm ba câu chuyện kinh điển riêng biệt “Ma Tủ”, “Xin Đừng Vẽ Mặt Tôi”, “Nhật Ký Người Chết”, mỗi một câu chuyện đều không cùng chủ đề. Ma Tủ lấy chấp niệm tình làm chủ đề, Xin Đừng Vẽ Mặt Tôi lấy lòng tin và lòng tham làm chủ đề, còn Nhật Ký Người Chết lấy tình thân và ham muốn làm chủ đề.

Bình luận