>

Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ - Bongngo TV

Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ

  • After We Collided (2020)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Tessa Young luôn cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ phức tạp với Hardin Scott. Sau lần chia tay đầy đứt mẻ tình cảm, cô bắt đầu thực tập tại Nhà xuất bản Vance thì khiến đồng nghiệp mới, Trevor bị thu hút.

Bình luận

Email
Tiêu đề
Nội dung