>

Vợ ma - Bongngo TV

Vợ ma

  • Vợ ma - Stree (2018)

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Tại một thị trấn nhỏ ở Ấn Độ, những người đàn ông luôn sống trong sợ hãi bởi một hồn ma được gọi là "Stree" (Vợ) thường bắt cóc đàn ông vào ban đêm. Dựa trên truyền thuyết đô thị của "Nale Ba" đã lan truyền ở Karnataka vào những năm 1990.

Bình luận